Edens Zero (Recap Movie)

Recap movie of Edens Zero season 1 narrated by Shiki and Pino.

Please scroll down to choose servers and episodes.

Episodes List